• Et molesten els sorolls forts com els petards, les motos o sorolls inesperats?
 • Et costa concentrar-te quan hi ha soroll de fons?
 • Tens problemes per pronunciar correctament certs fonemes semblants?
  Tens dificultats per llegir? O tens dislèxia?
 • T’oblides de les ordres que reps de forma oral? tens poca memòria auditiva?
 • Necessites temps per respondre? O sembla que no hi sents?
 • Has patit otitis freqüentment, mucositat constant o al·lèrgia?
 • Tens dificultats en el llenguatge? en la seqüenciació, estructura, ortografia, expressió escrita?
 • Et costa atendre o concentrar-te?
 • Tens alta sensibilitat?
 • Notes la pèrdua d’audició per l’edat?
 • Et costa regular-te emocionalment? O el comportament és disruptiu?

Sabem que l’audició és la base per accedir al llenguatge parlat. Escoltar és la capacitat d’utilitzar correctament el que sentim per donar resposta i adaptar-nos a l’entorn.
Podem tenir mèdicament una audició correcta i semblar que el que es percep és adequat però això no vol dir que s’utilitzi bé la informació auditiva.

Què és la teràpia Johansen?
La Teràpia d’estimulació Auditiva Individualitzada Johansen (creada per Kjeld Johansen) proposa una estimulació de les freqüències que sentim de forma seqüenciada (de greus a aguts) per organitzar la percepció i discriminació auditiva. EEs proposen les escoltes de freqüències respectant l’evolució i desenvolupament de l’audició des de la gestació fins als primers mesos de vida.
El viatge del so des de l’orella fins a l’àrea d’interpretació auditiva fa un recorregut que estimula diferents àrees que, a banda d’estimular el llenguatge, afavoreixen la regulació del sistema nerviós autònom, per tant, la regulació de l’estrès, l’emocional, l’equilibri, de la son, etc.

Com es treballa?
La teràpia és totalment individualitzada i es creen unes músiques específiques per a cada persona. La música individualitzada es realitza a partir d’una prova audiomètrica que informa del perfil auditiu de la persona.
La teràpia Johansen es fa des de casa durant 10 minuts al dia.