Formació
i assessorament

Formació

Des de l’any 2002 faig de formadora per a mestres i professionals de la psicopedagogia, sobretot en temàtiques relacionades amb el llenguatge escrit. Em podeu trobar com a formadora i creadora de diversos cursos en línia relacionats amb l’assessorament i atenció d’infants en el desenvolupament del llenguatge escrit (dificultats específiques de la lectoescriptura, dificultats en la comprensió i expressió escrita, consciència fonològica, i domini visual de l’ortografia) a l’Associació PrisMa.

També ofereixo formacions i assessoraments presencials a la carta als centres educatius, a les AMPAs o AFAs, a les Escoletes,  Llars d’Infants, etc. La meva experiència, estudi i formació em permeten compartir el que he après. El saber és per a tothom!

Què ofereixo?

Els tallers i cursos que ofereixo són:

  • Repensant el llenguatge escrit. Què és llegir i escriure?
  • Consciència fonològica. Un pont cap a la lectoescriptura.
  • L’ortografia, una estratègia mental visual.
  • Caminar, parlar, pensar, el camí cap als aprenentatges.
  • Moviment lliure i aprenentatge.

També em podeu trobar com a formadora – col·laboradora de l’espai Vincles, impartint un bloc en la formació Acompanyant a l’infant 0-3 i a la seva família des de la llar.

Com ho faig?

Contacte. Una reunió per conèixer-nos, de la qual es desprèn el disseny del programa formatiu. Aquesta reunió inicial amb l’escola em permet definir les necessitats del claustre, i a partir d’aquí plantejo un programa amb els continguts, calendari i dinàmiques per a la formació.

Vinc al centre. En el cas de la formació o assessorament presencial, ens veiem a la vostra escola les sessions que hàgim pactat. També hi ha l’opció de fer formació semipresencial si el centre educatiu compta amb la plataforma Moodle, que és la que utilitzo per dissenyar els continguts i propostes d’aprenentatge en línia.

La metodologia. Parteixo de la reflexió sobre la pràctica docent. Ofereixo recursos teòrics, científics, metodològics i didàctics que permetran fonamentar les reflexions de l’equip. La formació és pràctica, empàtica, i amb continguts actuals que avalen les actuacions a l’aula.

Què persegueixo? L’objectiu principal de la formació que ofereixo és que, a partir de la reflexió, contrastem la nostra tasca docent, repensem com acompanyem els processos d’aprenentatge i adoptem noves maneres de treballar a l’aula.

Avaluació i adéu-siau. Un cop finalitzada la formació, intercanviem informació i dades que ens poden enriquir per millorar la pràctica… i ens acomiadem fins a la propera.

Assessorament

Observar, escoltar, empatitzar i dir la meva. Aquestes accions acompanyen l’assessorament.

L’objectiu és que la persona explori o descobreixi una manera més satisfactòria d’actuar per resoldre el dubte, el conflicte.

Així doncs, entenc l’assessorament com una mirada global i externa als dubtes, a les curiositats i als reptes que sorgeixen del dia a dia. Amb el procés de trobada, doncs, ampliarem el mapa de la situació i percebrem altres opcions d’actuació.

 

L’objectiu final és la PRESA DE DECISIONS que condueixin a canvis.