Logopeda Neurofuncional

 • Necessites tractament logopèdic?
 • Tens dificultats per parlar, comprendre o expressar-te?
 • Tens dificultat per connectar amb les emocions?
 • Tens dificultats per aprendre a llegir i a escriure?
 • Necessites fer un treball neurofuncional per millorar l’oclusió i les funcions orals (respiració, deglució, masticació…)?
 • Necessites estimulació per al desenvolupament i maduració del sistema nerviós?
 • Tens un moviment desorganitzat o descoordinat?
 • Explores l’entorn amb poca traça?
 • Aprens d’una forma molt costosa?
 • Tens una atenció i concentració baixa?
 • Se’t fa difícil interactuar amb l’entorn?
 • Tens dificultats significatives en la vida quotidiana?
 • Vols millorar i optimitzar l’energia vital per a un funcionament més lliure?
 • Vols prevenir, mantenir o millorar funcions motrius i de rendiment cognitiu (memòria, agilitat corporal, motivació, aprenentatges, creativitat)?
 • Vols envellir amb salut i mantenir les teves capacitats i potencialitats?

Com a logopeda neurofuncional puc donar-te un cop de mà. El focus del meu treball és millorar el símptoma a través de la reorganització del sistema nerviós perquè la persona funcioni amb el seu màxim potencial; d’aquí cobra sentit el mot NeuroFuncional. Amb diferents mètodes terapèutics, incideixo en el responsable de tots els canvis: el sistema nerviós. Així doncs, el que busco és la reorganització neurofuncional per aconseguir un funcionament òptim, lliure de símptomes.

Sigui quin sigui el treball terapèutic, la reorganització neurofuncional provoca unes “ones expansives” que viatgen per tot el sistema nerviós originant canvis en tots els nivells. Per exemple, amb el treball de rehabilitació d’una quequesa es redueix la dificultat comunicativa, respiratòria i articulatòria i alhora s’afavoreix la llibertat en els processos de gestió emocional, l’enfortiment del sistema immunològic, l’efectivitat en capacitats com la memòria i l’atenció, la millora en el control del cos, etc.

És com llançar una pedra a un estany. ¿Què passa quan la llancem? Un moviment fet des de fora fa que la pedra caigui a l’estany i immediatament emeti una ona que arriba fins a la riba. Es necessita un temps perquè hi arribi. En la teràpia, el moviment de llançar la pedra és la terapeuta, la pedra és la intervenció, i l’ona és la resposta que amb el temps s’expandeix per tot el sistema, que és l’estany.

Totes les teràpies i actuacions que es posen en joc en la reorganització neurofuncional tenen com a denominador comú el treball a través del moviment i que MAI es tracta directament la dificultat o el símptoma, sinó que el que es tracta és la causa o el que precedeix la causa.

El mètode Padovan és la principal eina que organitza les sessions i que permet un entorn terapèutic estructurat, segur i contingut per estimular el responsable principal del canvi: el sistema nerviós. Juntament amb el mètode Padovan de reorganització neurofuncional, m’alimento de la teràpia d’integració de reflexos primitius (BRMT i MNRI), ja que aquests reflexos conflueixen amb els moviments neuroevolutius i faciliten la millora i l’estimulació del sistema nerviós. A més, la programació neurolingüística (PNL) i les tècniques de treball amb quars catalitzen el tractament global. Totes les tècniques i actuacions s’encaminen al treball de reorganització del sistema nerviós a través del moviment.

Quan atenc infants, també atenc les seves famílies; ofereixo orientacions perquè la família pugui donar suport al seu fill des de casa.

 • Necessites tractament logopèdic?
 • Tens dificultats per parlar, comprendre o expressar-te?
 • Tens dificultat per connectar amb les emocions?
 • Tens dificultats per aprendre a llegir i a escriure?
 • Necessites fer un treball neurofuncional per millorar l’oclusió i les funcions orals (respiració, deglució, masticació…)?
 • Necessites estimulació per al desenvolupament i maduració del sistema nerviós?
 • Tens un moviment desorganitzat o descoordinat?
 • Explores l’entorn amb poca traça?
 • Aprens d’una forma molt costosa?
 • Tens una atenció i concentració baixa?
 • Se’t fa difícil interactuar amb l’entorn?
 • Tens dificultats significatives en la vida quotidiana?
 • Vols millorar i optimitzar l’energia vital per a un funcionament més lliure?
 • Vols prevenir, mantenir o millorar funcions motrius i de rendiment cognitiu (memòria, agilitat corporal, motivació, aprenentatges, creativitat)?
 • Vols envellir amb salut i mantenir les teves capacitats i potencialitats?

Com a logopeda neurofuncional puc donar-te un cop de mà. El focus del meu treball és millorar el símptoma a través de la reorganització del sistema nerviós perquè la persona funcioni amb el seu màxim potencial; d’aquí cobra sentit el mot NeuroFuncional. Amb diferents mètodes terapèutics, incideixo en el responsable de tots els canvis: el sistema nerviós. Així doncs, el que busco és la reorganització neurofuncional per aconseguir un funcionament òptim, lliure de símptomes.

Sigui quin sigui el treball terapèutic, la reorganització neurofuncional provoca unes “ones expansives” que viatgen per tot el sistema nerviós originant canvis en tots els nivells. Per exemple, amb el treball de rehabilitació d’una quequesa es redueix la dificultat comunicativa, respiratòria i articulatòria i alhora s’afavoreix la llibertat en els processos de gestió emocional, l’enfortiment del sistema immunològic, l’efectivitat en capacitats com la memòria i l’atenció, la millora en el control del cos, etc.

És com llançar una pedra a un estany. ¿Què passa quan la llancem? Un moviment fet des de fora fa que la pedra caigui a l’estany i immediatament emeti una ona que arriba fins a la riba. Es necessita un temps perquè hi arribi. En la teràpia, el moviment de llançar la pedra és la terapeuta, la pedra és la intervenció, i l’ona és la resposta que amb el temps s’expandeix per tot el sistema, que és l’estany.

Totes les teràpies i actuacions que es posen en joc en la reorganització neurofuncional tenen com a denominador comú el treball a través del moviment i que MAI es tracta directament la dificultat o el símptoma, sinó que el que es tracta és la causa o el que precedeix la causa.

El mètode Padovan és la principal eina que organitza les sessions i que permet un entorn terapèutic estructurat, segur i contingut per estimular el responsable principal del canvi: el sistema nerviós. Juntament amb el mètode Padovan de reorganització neurofuncional, m’alimento de la teràpia d’integració de reflexos primitius (BRMT i MNRI), ja que aquests reflexos conflueixen amb els moviments neuroevolutius i faciliten la millora i l’estimulació del sistema nerviós. A més, la programació neurolingüística (PNL) i les tècniques de treball amb quars catalitzen el tractament global. Totes les tècniques i actuacions s’encaminen al treball de reorganització del sistema nerviós a través del moviment.

Quan atenc infants, també atenc les seves famílies; ofereixo orientacions perquè la família pugui donar suport al seu fill des de casa.