«La capacitat d’integrar harmònicament totes les eines i recursos que coneix, amb delicadesa, precisió, rigor i respecte: aquest és el destre art de la Marta.»